Labmix » Om Labmix » Integritetspolicy / GDPR

Integritetspolicy / GDPR

INTEGRITETSPOLICY

För att du skall kunna handla samt få ta del av information från Labmix Instrument AB (t ex våra e-postutskick) måste du ge oss vissa uppgifter om dig själv.
Dessa uppgifter ansvarar Labmix Instrument AB för att de används på rätt sätt. Vi tillämpar aktuell integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Om du har frågor som rör våra rutiner om sekretess eller denna integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss. 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig så som din mailadress och telefonnummer för att vi ska kunna nå dig med information gällande orderbekräftelse, leveranstid och inte minst om det skulle vara några oklarheter kring det du beställt.

När du gör en beställning i webshopen finns det obligatoriska fält att fylla i och vid beställning t ex via mail eller telefon efterfrågar vi samma information. Då du på detta sätt registrerar dig som kund så samtycker du till att vi kan använda dessa personuppgifter. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss eller 1 år efter din senaste kundkontakt med oss. 

 

För hantering av arkivering av bokförings och redovisningsfrågor gentemot skattemyndighet kommer fakturor med personuppgifter att vara sparade både digitalt och i pappersformat under den längre tid som krävs för att uppfylla de krav som ställs från myndigheten.

 

Labmix Instrument AB samarbetar med den danska firman Frederiksen Scientific A/S bl a lagerhåller de våra produkter och hanterar utskick. För att kunna göra detta så kommer de på samma sätt ha information som beskrivits för Labmix instrument AB ha tillgång till och spara personuppgifter.
För att genomföra en transport av beställda artiklar och utskick av reklam måste vi även informera de fraktbolag som ska transportera godset. Vi kontrollerar att dessa företag uppfyller det vi informerar dig som kund här i vår egen integritetspolicy kring att även dessa företag följer gällande GDPR lagstiftning och att personuppgifterna inte får användas för något annat syfte än det uppdrag vi gett dem.

 

Personuppgiftsansvarig är Labmix Instrument AB, Jan-Ingvar Håkansson, 0709-699 519, jan.hakansson@labmix.se. 

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta Jan-Ingvar Håkansson, se kontaktuppgifter ovan.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. 

 

Dina personliga uppgifter 
Skolor och företag handlar mot faktura eller eventuellt för nya företagskunder och icke kommunala skolor mot förskottsbetalning.
För denna kundgrupp gör vi vanligen även en kreditupplysning.

 

För privatkunder begär vi även in information om ålder för att försäkra oss om att du som kund fyllt 18 år. Privatkunder handlar mot förskottsbetalning med Swish. Vi kommer att utöka betalningssätt för privatpersoner att även omfatta kortbetalning med hjälp av tjänster som DIBS tillhandahåller. Även för detta betalföretag har vi kontrollerat att de för sitt bruk av Labmix Instrument AB kunders personuppgifter har en integritetspolicy som följer gällande lagstiftning.

 

Din e-postadress används för att skicka information direkt gällande de beställningar som görs hos oss, t ex skickar vi orderbekräftelse samt om möjligt kvitto/faktura via e-post.

Vi använder också, om du vid registrering som kund gett bifall till det, din e-postadress för att kontakta dig om våra tjänster som t ex nya produkter, laborationsförslag och reklamkampanjer som vi tror kan intressera dig.


I vår webshop har vi länkar till producenter av utbildningsmateriel eller till företag/organisationer verksamma inom denna bransch. Vi ansvarar inte för hur dessa företag hanterar personuppgifter om ni väljer att följa en länk och då eventuellt registrera er på dessa sidor.

 

Labmix Instrument AB registrerar alltid den IP-adress som ett köp genomförs från. Vid bedrägeriförsök kommer denna information överlämnas till polisiära myndigheter för att spåra upp beställaren. 

 

Någon annan delning eller överföring av personuppgifter kommer inte att ske.Säkerhet 
Labmix Instrument AB vidtar försiktighetsåtgärder för att skydda sina kunders personliga information. För att skydda din information online använde vi bl a autenticering, vilket är standard. Vi arbetar för att skydda både företagets egna handlingar samt våra kunders personuppgifter på ett så säkert sätt som möjligt både online och offline.


Ändra dina personliga uppgifter 
Du kan redigera de personliga data som du gett oss genom att gå till ”Mina sidor”. Här kan du också välja om du vill ta emot nyhetsbrev, kampanjerbjudande etc från Labmix Instrument AB. 

Cookies 
Det finns ingen information som knyter dig som person till användandet av cookies. Cookies är benämningen på en textsträng som antingen tillfälligt (tills du avslutar din webbläsare) eller permanent lagras på din dator. Texten i en cookie innehåller ingen information som kan spåra dig som person utan används enbart för att bättre anpassa en webbplats efter hur du navigerar runt bland funktionerna på den. Labmix Instrument AB använder cookies för två ändamål, dels tillfälliga cookies under tiden som du är inne på vår webbplats för att hålla reda på t ex om du är privat eller företagskund och om du är inloggad eller inte och dels samt permanenta cookies för att bygga statistik över hur många besökare vår webbplats har och hur ofta samma användare återkommer till webshopen. Observera att cookies inte kopplas till någon person och vad det gäller statistik kan vi bara se t ex antalet besökare, aldrig vem som har besökt sidan.

 
Om du trots detta inte vill tillåta cookies kan du enkelt stänga av dem i din webbläsare. Var dock uppmärksam på att väldigt många webbplatser på Internet då inte längre fungerar som avsett. Ett annat alternativ är att i din webbläsare ta bort de cookies som redan finns lagrade. 

Dina rättigheter 
Du har rätt att få en kopia av all personlig information som Labmix Instrumet AB har om dig. Du har också rätt att korrigera eventuella fel i denna information. 

Ändringar av vår integritetspolicy 
Labmix Instrument AB förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy om så anses behövas. Du har alltid rätt att ta del av aktuell policy antingen online via vår webbplats eller genom att kontakta oss. 

Din bekräftelse att du accepterar dessa villkor 
Genom att handla från Labmix Instrument AB accepterar du denna integritetspolicy. 

 

I alla frågor kring GDPR kontaktar du Jan-Ingvar Håkansson, jan.hakansson@labmix.se, tel: 0709-699 519.