Labmix » LabmixTopLinks » News » Katalogutskick ht 2021 till alla högstadie och gymnasieskolor

Katalogutskick ht 2021 till alla högstadie och gymnasieskolor

2021-11-05

Nya kataloger med uppdaterade priser är på gång att skickas ut v44 / 45.

Nya kataloger Bi/Ke respektive Fy/Tk för gymnasiet samt Broschyr NO/Tk är på väg att skickas ut till er och ska vara på skolorna i slutet av v 44 / början på v 45. 
Kontakta jan.hakansson@labmix.se  om katalogen inte dykt upp på ditt skrivbord i v 46.
För årskurs 7-9 finns det många intressanta artiklar i Gymnasiekatalogerna - se dem på webshopen via nedanstående länk eller kontakta oss så skickar vi dem i pappersform.

Aktuellt pris på webshopen gäller då Frederiksen Scientific har kommit med nya prislistor efter tryckningen.
Det är dock endast ett fåtal artiklar som har prishöjts. 

Kataloger i pdf form hittar du på vår webshop under fliken "Kataloger" eller klicka dig fram via denna länk: https://labmix.se/labmix/labmixprodukter/kataloger/