Labmix » LabmixTopLinks » News » Katalogutskick hösten 2019

Katalogutskick hösten 2019Kompletta kataloger utskickade till alla skolor

Labmix har nu skickat ut en Fysik & Teknik katalog samt en Biologi & Kemi katalog till alla gymnasieskolor som visar vårt kompletta sortiment. Till grundskolans senare årskurser har vi till alla skolor skickat ut en NO & Teknik katalog.

Skulle katalogen inte hittat fram till ditt skrivbord så kontakta oss så skickar vi ut en katalog till dig.

Du kan även se våra kataloger på 
https://labmix.se/labmix/labmixprodukter/kataloger/